برگزاری جلسه هم اندیشی با فعالان فرهنگی ومطبوعاتی استان آذربایجان غربی

1396/05/31
دراین جلسه که با حضورتعدادی ازفعالان فرهنگی ، مطبوعاتی ونویسندگان حوزه فرهنگ وفولکلور آذربایجانی برگزارشد.راهکارهای افزایش تعامل بین شبکه استانی وفعالان ونویسند گان ادبیات وفرهنگ ترکی آذربایجانی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین مقررشد درحوزه پژوهش بین واحد پژوهش مرکز و پژوهشگران تاریخ وادبیات آذربایجانی در راستای اجرای طرح های تحقیقاتی همکاری بیشتری صورت گیرد.در ادامه جلسه لوح تقدیروسپاس از طرف فعالان حوزه فرهنگ وادبیات آذربایجانی به مدیرکل مرکز اهداشد.
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.