بودجه ۴۰۰هزار یورویی همکاری علمی ایران و اتریش

1396/07/15
دانشگاه خوارزمی مسئول کارگروه همکاری های علمی آموزشی دانشگاه های ایران با اتریش است. برای گسترش ارتباطات علمی و فناوری دو کشور هر کدام از وزارت خانه های علوم دو طرف، ۲۰۰ هزار یورو بودجه درنظر گرفته اند.

دکتر غلامرضا کریمی ، درباره فعالیت های بین المللی دانشگاه خوارزمی گفت: «دانشگاه خوارزمی ۲۰ یادداشت تفاهم همکاری خارجی با کشورهای اروپایی و آسیایی دارد. این دانشگاه مسئول کارگروه همکاری های علمی آموزشی دانشگاه های ایران با اتریش است. برای گسترش ارتباطات علمی و فناوری دو کشور هر کدام از وزارت خانه های علوم دو طرف، ۲۰۰ هزار یورو بودجه درنظر گرفته اند.»معاون امور بین الملل دانشگاه خوارزمی افزود: «در حال حاضر ۴۰ طرح مشترک به دبیرخانه کارگروه ارسال شده است که در حال انتخاب آنها هستیم. براین اساس برای هر پروژه یک استاد ایرانی و یک استاد اتریشی با حضور تعدادی از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با یکدیگر همکاری می کنند.»
تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ مهر ۹۶کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.