جلسه کارگروه فرهنگی وتبلیغات کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1396/12/16
جلسه کارگروه فرهنگی وتبلیغات کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در صدا و سیمای مرکز البرز

جلسه کارگروه فرهنگی وتبلیغات کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در صدا و سیمای مرکز البرزدر شانزدهم اسفندماه برگزار شده است .
روابط عمومی مرکز البرزکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.