انتخاب پایان نامه و استاد راهنمای برتر از دانشگاه بیرجند

1397/01/15
پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه اسداللهی دانش آموخته دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند با عنوان " برآورد ضرایب مدل های رگرسیون خطی بر اساس متغیر وابسته فازی و متغیر های مستقل فازی و غیر فازی " در سومین دوره تجلیل از رساله و پایان نامه برتر انجمن سیستم های فازی ایران در سال ۱۳۹۶ به عنوان پایان نامه برتر انتخاب شد.
شایان ذکر است که دکتر محمد قاسم اکبری عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند به عنوان استاد راهنمای پایان نامه برتر معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

این انتخاب براساس معیار های علمی ، نظریه کمیته داوران و آیین نامه انتخاب رساله و پایان نامه برتر انجمن سیستم های فازی ایران صورت گرفته است.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.