آموزش مبتنی بر پژوهش؛ رویکرد اصلی دوره های آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

1397/01/15

به گفته معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی رویکرد اصلی دوره ‌های آموزشی جهاددانشگاهی مبتنی بر پژوهش های میدانی است. شناسایی نیازهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی سطح استان از طریق پایش میدانی، طراحی، تدوین و اجرای دوره های آموزشی رویکرد اصلی این معاونت در سال 1397 خواهد بود.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.