تقدیر ابوالفضل اینانلو فرماندار شهرستان فردیس از علی رامک

1397/01/22
تقدیر ابوالفضل اینانلو فرماندار شهرستان فردیس از علی رامک

تقدیر ابوالفضل اینانلو فرماندار شهرستان فردیس از علی رامک بابت تلاش هاو همکاری های صورت گرفته در سال گذشته در راستای اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال و سیاست ها و اهداف دولت.
روابط عمومی مرکز البرزکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.