تقدیر استاندار البرز از مدیر کل صدا و سیما ومعاونین

1397/01/28
تقدیر استاندار از صداوسیما به خاطر تلاشهای رسانه ای در سال گذشته

اولین جلسه شورای معاونین صداوسیمای البرز با استاندار محترم البرز
تقدیر استاندار از صداوسیما به خاطر تلاشهای رسانه ای در سال گذشته

روابط عمومی مرکز البرزکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.