برگزاری اولین همایش ملی «آمایش علم و فنآوری» در دانشگاه بین الملل قزوین

1397/02/19

آمایش علم و فناوری دارای ماهیت میان رشته ای است و در آن از مفاهیم رشته های علمی مختلف از جمله رشته های آمایش سرزمین، مدیریت راهبردی، آینده پژوهی، برنامه ریزی آموزش عالی، سیاستگذاری، سیاستگذاری علم و فناوری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت پژوهشی استفاده می شود.

آمایش علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت کلان پژوهشی، فرایند ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره با تکیه بر شناخت قابلیت ها و نیازهای حال و آینده منطقه ای معین است که به منظور برنامه ریزی و یافتن خطوط راهنما برای افزایش توانمندی و پایداری توان منطقه ای در حیطه های خاصی از پژوهش های علمی و فناوری صورت می گیرد.
اولین همایش ملی آمایش علم و فناوری در 19 اردیبهشت ماه ۱۳۹7 توسط پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به مدت یک روز برگزار خواهد شد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.