اتمام پژوهش" تحلیل محتوای بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه در سیمای مرکز آذربایجان غربی (مطالعه موردی سریال دریا)"

1397/02/30
پژوهش تحلیل محتوای بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه در سیمای مرکز آذربایجان غربی (مطالعه موردی سریال دریا) به اتمام رسید.

سریال دریا، دریاچه ارومیه را نماد هویت مردم و منطقه بازنمایی کرده، هویتی که ماندگار است و مشمول فراموشی نخواهد شد. در سریال دریا، بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه اثرات اجتماعی و اقتصادی بر جوامع پیرامون حوضه آبریز دریاچه تحمیل کرده است که پدیده های بیکاری، مهاجرت، افزایش جرم، نابودی کشاورزی، تعطیلی کشتیرانی و صنعت گردشگردی از جمله آنهاست. سریال دریا، دومقوله «مدیریت منابع آّب» و «اصلاح روند توسعه نامتوازن کشاورزی» را به عنوان راهکارهای گذر از بحران ارائه و آینده احیای دریاچه ارومیه را روشن و امیدبخش ترسیم می کند. در این سریال،«انسان» مهم ترین عامل اثرگذار در بوجودآمدن بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه نشان داده شده است اما این عاملیت، بدون پروبلماتیزه کردن اقدامات دستگاه های متولی تنها به مسئله دار کردن اقدامات «کشاورز» در سطح خرد بسنده می کند. این تحقیق توسط سجاد فرجی دانش آموخته رشته علوم ارتباطات انجام شد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.