برگزاری اولین همایش ملی زرشک و عناب در خراسان جنوبی

1390/06/15
اولین همایش ملی زرشک و عناب در تاریخ 18 و 19 آبان ماه 1390 در شهرستان بیرجند برگزار می شود.
مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه نخستین همایش ملی زرشک و عناب تا پایان مردادماه سال جاری تمدید شد.

http://www.barberry-jujube.irکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.