حمایت از کالای ایرانی در برنامه های صدا و سیمای مرکز قزوین

1397/04/11
صداوسیمای مرکز قزوین در برنامه های «نبض»، «بی حاشیه»، «ایران ساخت» و «ایران ۶۲۶» از کالای ایرانی حمایت می کند.

برنامه های «نبض» و «بی حاشیه» از سیما و برنامه های «ایران ساخت» و «ایران ۶۲۶» از صدا پخش می شوند.
رویکرد این برنامه ها حمایت از کالای ایران، بررسی مسائل اقتصادی و تولیدی استان است که از شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین پخش می شوند.
دراین برنامه ها مسائل مربوط به اقتصاد استان، توانمندی های صنعتی، تولیدی، معیشت خانواده، کشاورزی، خدمات و مسکن استان و همچنین ظرفیت ها و چالش های این بخش ها بررسی و تبیین می شوند؛ تا هندسه ی اقتصادی استان به مخاطبان معرفی گردد؛
در این برنامه ها با فعالان عرصه تولید، صنعت، کشاورزی و تجارت استان مصاحبه و چالش های تولید کنندگان، صادر کنندگان، کارآفرینان بررسی و مطرح می شود.
برنامه ی «نبض» به تهیه کنندگی بابک حسینیان و سید مهدی حسین زاده حسینی ۴ روز در هفته از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ از سیمای مرکز قزوین پخش می شود؛ که ۲ برنامه به حوزه ی اقتصاد و ۲ برنامه هم به حوزه فرهنگ و اجتماع می پردازد؛ و برنامه ی «بی حاشیه» هم به تهیه کنندگی اسماعیل صادقی روزهای شنبه ساعت ۲۱ از سیمای مرکز قزوین پخش می شود.
همچنین برنامه ی «ایران ۶۲۶» به سفارش معاونت صدای استان ها تولید و در جدول پخش برنامه های شبکه های رادیویی ملی قرار می گیرد؛ امابرنامه ی «ایران ساخت» روزهای دوشنبه ساعت ۱۲:۰۵ از رادیو قزوین پخش می شود که تهیه کننده ی هر دو برنامه مرتضی نوری زاده است.
روابط عمومی مرکز قزوینکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.