کسب رتبه مشترک سوم معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی در بین مراکز استان ها

1397/05/21بر اساس مجموع ارزیابی اداره کل برنامه ریزی و نظارت سازمان صداوسیما از عملکرد سال گذشته مراکز استان ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی رتبه مشترک سوم را در بین مراکز استانی به خود اختصاص داد.
این ارزیابی بر اساس شاخص های اطلاعات و برنامه ریزی، طرح و توسعه سیستم ها و جذب برنامه های مشارکتی و در حوزه های اطلاعات و برنامه ریزی، طرح و توسعه سیستم ها و مشارکت انجام می شود.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.