همایش زبانشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

1397/06/14
اولین همایش زبانشناسی ملی تجربی و هشتمین مدرسه تابستانی انجمن زبانشناسی ایران در در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.

حفظ و اشاعه زبان فارسي به عنوان يكي از عناصر مهم هويت ملي وهمایش زبانشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین فرهنگي، از جمله اولويت هاي كلان سياست گزاران فرهنگی و از اهداف برگزاری این همایش است.
در اين همايش سه روزه از ميان ٥٠ مقاله رسيده، ١٢ مقاله براي ارايه و چاپ برگزيده شد.
٧ كارگاه تخصصي با حضور اساتيد برجسته كشوري نیز در حوزه هاي مختلف زبانشناسي برگزار شد.
سازمان سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) از حامیان این همایش ملی است.
انجمن علمي زبانشناسي ايران، مدارس تابستاني خود را با هدف رشد علم زبانشناسي از سال ٨٧ در شهرهاي مختلف به جز تهران برگزار مي كند.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.