بیش از ۱۴۰۰ روستای استان به اینترنت پهن باند متصل شدند

1397/08/12

بیش از ۱۴۰۰ روستای استان به اینترنت پهن باند متصل شدند

مدیرکل فن اوری اطلاعات وارتباطاعات آذربایجان غربی گفت:بیش از ۱۴۰۰ روستای استان به اینترنت پهن باند متصل شدند.
وی با اشاره به پوشش جاده ای افزود:تاپایان سال تمامی نقاط کور استان به اینترنت جاده ای وصل خواهند شد و بیش از ۲۰۰ کیلومتر از پوشش استانی را توانستیم را بهبود دهیم.

جلیل پور افزود:درپوشش روستایی ۱۴۵۵ روستای استان به اینترنت پهن باند متصل شدند وامسال بنا داریم ۱۲۴ سایت فعال کرده ودرفازدوم اینترنت روستایی ازطریق یکی ازشرکتها توسعه دهیم.

مدیرکل فن اوری اطلاعات وارتباطاعات تصریح کرد:استان آذربایجان غربی دومین استان کشور است که ازنظر تعدادسایت قرار است و ۱۱۴۲ روستای استان را تا سه ماهه سال اینده متصل خواهندشد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.