انعقاد قرار داد به منظور اجرای یازده طرح پژوهشی مرکز کهگیلویه و بویر احمد

1397/09/07
به منظور اجرای یازده طرح پژوهشی قرارداد هایی با پژوهشگران خارج از مرکز منعقد گردید.

به منظور اجرای یازده طرح پژوهشی قرارداد هایی با پژوهشگران خارج از مرکز منعقد گردید.این طرح های پژوهشی با مضامین مذهبی ، سیاسی ،فرهنگی ،حقوق شهروندی ،محیط زیست ، آسیبهای اجتماعی ،نشاط و امید و رسانه و .... به صورت برون سپاری و با هزینه کرد این مرکز انجام خواهند شد و مبنای تولید مستند ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی قرار خواهند گرفت.
پژوهش مرکز کهگیلویه و بویر احمدکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.