اولین خانه مشارکت مردم در سلامت، در استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد

1397/10/13

با هدف توانمند سازی مردم در ارتقاء سلامت جامعه، " خانه مشارکت مردم در سلامت" در استان سیستان و بلوچستان تشکیل شده است.
مهندس احمد بامری معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این مطلب گفت: اعضای خانه مشارکت، پل ارتباطی بین نظام سلامت و مردم هستند تا پیام های خود مراقبتی و ارتقاء سلامت را به مخاطبان منتقل کنند.

وی که در حاشیه کارگاه آموزشی-توجیهی مشارکت مردم در سلامت سخن می گفت، ادامه داد: توانمندسازی مردم در ارتقای سلامت از طریق مشارکت آنها در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامت به دست خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه خانه مشارکت مردم در سلامت دارای سه جزء دبیرخانه، شورای مرکزی و میانجیان شهرستانی است. افزود: اعضای شورای مشارکت مردم را نمایندگان تشکل های مردمی مانند نماینده شورای اسلامی شهر و روستا، نماینده ورزشکاران، نماینده شوراهای دانش آموزی نماینده معلمان و ... تشکیل میدهند و در صورت ایجاد شبکه مردمی جدید نماینده آن تشکل با نظر اعضای شورا در خانه مشارکت مردم عضویت پیدا میکند.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: اعضای خانه مشارکت در انجام وظایف سه گانه انتقال مطالبات مردم و پیام های سلامتی به مخاطبان و مشارکت در پروژه ها و برنامه های سلامت فعالیت خواهند کرد.

دکتر زنگنه معاون اجرایی مرکز بهداشت استان نیز در این جلسه گفت: ایجاد خانه مشارکت مردم برای تحقق اهداف سلامت امری ضروری بود چرا که حضور نمایندگان مردم و سازمان ها در کنار نظام سلامت به عنوان یک فرصت مغتنم محسوب می شود.

وی افزود: با اجرای طرح تحول نظم سلامت به دستاوردهای مهمی در ارتقاء سلامت مردم دست یافته ایم که ایجاد و توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی منجر به کنترل و ریشه کنی بسیاری از بیماری های واگیر شد.

وی ادامه داد: در قالب این طرح زیر ساخت مهم نظام سلامت که نیروی انسانی بود افزایش یافت و فضاهای فیزیکی نیز بهسازی بازسازی و افزایش قابل توجهی یافت.

دکتر زنگنه تصریح کرد: تمام این اقدامات منجر به اشاعه سلامت و در اولویت قرار گرفتن این امر شد.

وی همچنین بر نقش آحاد افراد جامعه در ترویج مباحث سلامت تاکید کرد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.