نشست تعاملی رییس و معاونین دانشگاه یاسوج با مدیر کل صدا و سیما و معاونین و مدیر پژوهش مرکز

1398/02/04
جلسه مشترک با حضور رییس و معاونین دانشگاه یاسوج با مدیرکل ، معاونین و مدیر پژوهش صدا و سیما با هدف تفاهم در خصوص هم افزایی ها و توسعه همکاری های مشترک دانشگاه و صدا و سیما در تاریخ 1398/02/04 در سالن حلسات مرکز برگزار شد.

جلسه مشترک و تعاملی با حضور رییس و معاونین دانشگاه یاسوج با مدیرکل ، معاونین و مدیر پژوهش صدا و سیما با هدف هم افزایی ها و توسعه همکاری های مشترک دانشگاه و صدا و سیما در تاریخ 1398/02/04 در سالن حلسات مرکز برگزار شد.در این جلسه بر ضرورت پژوهش محور بودن تولیدات رسانه ای تاکید و مقرر گردید از ظرفیت های اساتید برتر دانشگاه یاسوج در زمینه تدوین طرح های پژوهشی و نیز مقالات با در نظر گرفتن گفتمان های روز جامعه ، استفاده ود.برقراری فیبر نوری میان صدا و سیما و دانشگاه به منظور تسریع و سهولت در فعالیت های تعاملی از دیگر مصوبات جلسه مذکور بود.
پژوهش مرکز کهگیلویه و بویر احمدکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.