برگزاری جلسه اتاق فکر برنامه خانواده شبکه استانی هامون

1398/02/24

جلسه اتاق فکر برنامه خانواده شبکه استانی هامون با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت، مدیر پژوهش ، مدیر تولید سیما تهیه کنندگان و نویسندگان برنامه خانواده سیستانی ( مل ترمی) و بلوچی( مهر هنکین)و پژوهشگر برنامه ای برگزار شد. در این جلسه مدیر پژوهش ضمن تاکید بر پژوهش محور بودن برنامه های برند طبقه ج و د استفاده از پژوهشگر برنامه ای را به عنوان نیروی فکری در جهت کمک به ارتقاء محتوایی ساختاری برنامه ضروری دانستند. معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز نیز داشتن پیوست پژوهشی برای طرح های طبقه ج و د را ضروری دانشته و از مدیر تولید و عوامل تولید برنامه خانواده خواستند با تعامل بیشتر با واحد پژوهش و پژوهشگران و برگزاری مستمر جلسات اتاق فکر سوژه های جدید و به روز در استان را شناسایی و با پشتوانه پژوهشی اقدام به برنامه سازی نمایند.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.