برگزاری جلسه هم اندیشی و تبیین نظام نامه پژوهش برنامه ای مدیریت پژوهش و معاونت سیمای مرکز کرمانشاه

1398/02/28

جلسه هم اندیشی پژوهش و معاونت سیمای صدا وسیمای مرکز کرمانشاه با هدف ایجاد تعامل موثر و سازنده بین دو بخش پژوهش و سیمای مرکز، تشریح و تبیین نظام نامه پژوهش برنامه ای و نیز استفاده از ظرفیت پژوهشهای مرکز در تاریخ 23/2/98 با حضور مدیر پژوهش وپژوهشگران مرکزو معاونت و برنامه سازان سیما در سالن جلسات مرکز برگزار شد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.