برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه پژوهش بر نامه ای

1398/03/23
کارگاه آموزشی یک روزه پژوهش برنامه ای با حضور دکتر مفاخری مدیر پژوهش معاونت سیما بر گزار شد.

کارگاه آموزشی یک روزه پژوهش برنامه ای با حضور دکتر مفاخری مدیر پژوهش معاونت سیما در تاریخ 1398/03/19 در مرکز کهگیلویه و بویر احمد بر گزار شد.در این کارگاه آموزشی که با حضور عوامل برنامه ساز حوزه های پیام (سیما ، صدا ، خبر ،فضای مجازی)برگزار شد ، اهم عناوین و پژوهش های برنامه ای تبیین گردید.بر تلفیق پژوهش و تولید که موجب اثر بخشی حداکثری برنامه ها خواهد شد تاکید گردید.روش های عملیاتی کردن پژوهش مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در پایان نیز پرسشو پاسخ انجام شد.
پژوهش مرکز کهگیلویه و بویر احمدکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.