یرگزاری جلسه شورای اندیشه ورزی مرکز کرمانشاه با موضوع رونق تولید

1398/03/25

جلسه شورای اندیشه ورزی درروز سه شنبه مورخ 21/3/1398 با محوریت رونق اقتصادی با حضور قائم مقام مرکز ، معاونین و مدیران و دو نفر از کارشناسان حوزه ی اقتصاد در سالن جلسات مرکز برگزار گردید.
در این جلسه راهکارهای رسانه ای تبیین شعار سال با موضوع رونق تولید با توجه به اقتضائات استانی مورد بحث قرار گرفت و سند رونق تولید استان که توسط یکی از کارشناسان تدوین شده است جهت استفاده در حوزه های تصمیم گیری وتولید در اختیار صدا و سیما قرار گرفت .کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.