برگزاری جلسه توجیهی آموزشی متقاضیان پرسشگری در مرکز خراسان جنوبی

1398/05/05
جلسه توجیهی آموزشی متقاضیان پرسشگری در صدا و سیمای خراسان جنوبی برگزار گردید

در راستای تکمیل کادر پرسشگری طرح های نظرسنجی صدا و سیمای خراسان جنوبی فراخوان عمومی از افراد واجد شرایط انجام گرفت؛ و افراد متقاضی به جلسه توجیهی آموزشی دعوت شدند؛در این جلسه ضمن بیان اهمیت نظرسنجی های صدا و سیما و تاکید بر شرایط و مهارت های لازم پرسشگری ،فرایند اجرای طرح های نظرسنجی بصورت درب منازل و میدانی و نحوه حضور پرسشگران توضیح داده شد؛و در پایان به سوالات متقاضیان پاسخ داده شد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.