برگزاری جلسه شورای اندیشه ورزی در مرکز کرمانشاه

1400/04/14

جلسه ی شورای اندیشه ورزی مرکز با حضور مدیرکل،معاونین و مدیران و کارشناسان مربوطه در روز چهارشنبه مورخ 9/4/1400 با دستور جلسه « بایدها و نبایدهای برنامه کودک در شبکه استانی زاگرس » در سالن جلسات مرکز تشکیل گردید.
در این جلسه درخصوص آسیب شناسی برنامه های کودک، نقش صدا و سیمای شبکه استانی در اثرگذاری بر کودکان که آینده سازان این مرز و بوم هستند، راهکارهای افزایش مخاطبان کودک در تولیدات تلویزیونی و .... به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.