طرح عناوین پژوهش های موظفی در شورای علمی پژوهشی مرکز

1394/02/22

عناوین پژوهش های موظفی مرکز در شورای علمی پژوهشی داخلی مرکز با حضور پژوهشگران مطرح و مراحل و دستور العمل اجرای طرح ها مورد بررسی قرار گرفت.
فهرست پژوهش ها مصوب شامل موارد ذیل می باشد:
1- فرهنگنامه مشاهیر خراسان جنوبی
2- معرفی جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی
3- شناسایی و بررسی اولویت های آسیب های اجتماعی در استان با تاکید بر نقش رسانه محلی بر کاهش آنها
4- معرفی صنایع دستی و سنتی خراسان جنوبی
5- بررسی و معرفی مساجد تاریخی خراسان جنوبیکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.