ثبت اطلاعات پرسشگران مرکز در سامانه سرمایه انسانی سازمان

1394/03/05
با همکاری واحد پژوهش و امور اداری مرکز ، اطلاعات 32 نفر از پرسشگران در سامانه سرمایه انسانی سازمان ثبت گردید.
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.