مقاله شعار سال

1394/04/06
تدوین مقاله شعار سال توسط پژوهشگر مرکز

مقاله در خصوص شعار سال تحت عنوان "ایده دولت -ملت با تاکید بر موضوع مشروعیت "،توسط پژوهشگر مرکز کهگیلویه و بویر احمد،آقای بهرام جاودان، تدوین گردید .مقاله مذکور به اداره کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظر سنجی ارسال گردید.
پژوهش مرکز کهگیلویه و بویر احمدکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.