همکاری واحدپژوهش بامعاونت برنامه ریزی درجهت تقویت محتوایی وب سایت مرکز

1394/04/10

درجهت ارتقائ جایگاه وب سایت مرکزدررتبه بندی مراکز،مقررگردید همکاری تنگاتنگی بین مدیریت پژوهش ومعاونت برنامه ریزی مرکزبرقرارگردد.براساس تصمیم اتخاذ شده ، واحدپژوهش درتقویت محتوایی وهمچنین طراحی پرسشنامه های نظرسنجی برای قرارگرفتن برروی وب سایت مرکزهمکاری خواهدداشت.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.