اجرای نظرسنجی از مردم درباره شبکه های صدا و سیما

1394/06/23
طرح نظرسنجی از مردم درباره شبکه های صدا و سیما اجرا گردید.

در این طرح، نظر مردم درباره شبکه های صدا و سیما سنجش شد،این طرح شنبه 21 شهریور 1394 در شهر بیرجند با نمونه ملی اجرا گردید.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.