دومین جلسه ستاد برگزاری هفته ی پزوهش استان کرمانشاه

1394/08/21

دومین جلسه ستاد برگزاری هفته ی پزوهش استان کرمانشاه روز دوشنبه مورخ 94/8/18 در سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری برگزار گردید . در این جلسه مسئولین کمیته های اجرایی،تبلیغات و اطلاع رسانی ،برگزاری نمایشگاه و فن بازار ،انتخاب پزوهشگران برتر و جشنواره پزوهشی دانش آموزی برگزیده شدند. همچنین اعضای هر کمیته به همراه شرح وظائف مشخص گردیدند.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.