اجرای نظرسنجی «بررسی شادی و نشاط در جامعه»

1394/09/14

نظرسنجی از مردم درباره شادی و نشاط در جامعه با نمونه ملی دوشنبه 94/9/9 در شهر بیرجند اجرا گردید.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.