بازدید جناب آقای موسوی مدیر محترم پژوهش و اجرای نظرسنجی استان های مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان از مرکز البرز

1394/11/12

در راستای اجرای طرح های نظرسنجی انتخابات، در تاریخ یازدهم بهمن ماه 1394، جناب آقای موسوی مدیر پژوهش و اجرای نظرسنجی استان های مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان در واحد پژوهش مرکز حضور یافته و از نزدیک با مدیر، مجری طرح و همکاران واحد پژوهش نشست و گفت و گو کردند.
ایشان سپس با حضور در دفتر مدیرکل مرکز با آقای رامک دیدار کردند و پس از آن در جلسه توجیهی پرسشگران «نظرسنجی از مردم درباره انتخابات(5) - کد 907» حاضر شدند و درخصوص حساسیت بالای طرح های انتخابات و دقت نظر و توجه ویژه پرسشگران به چگونگی انجام طرح ها، نکات مهمی را بیان فرمودند.
در پایان نیز ایشان با حضور در سطح شهر کرج، نسبت به کنترل محسوس و نامحسوس پرسشگران در دو شیفت صبح و بعد از ظهر اقدام کردند.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.