بررسی نیازهای پژوهشی مرکز در شورای طرح و برنامه

1394/12/09

فهرست اولویت های پژوهشی مرکز در سال 1395 بعد از نیازسنجی از حوزه های تولیدی و برنامه ریزی در شورای طرح و برنامه یکشنبه مورخ 94/12/9 مورد بررسی قرار گرفت.
دراین جلسه که با حضور مدیر کل محترم مرکز و سایر اعضا برگزار شد ،مقرر گردید فهرست نهایی پژوهش ها بر اساس پیشنهادهای ارائه شده مجدد بازبینی شود و در جلسه آتی برای ارسال به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان ارائه گردد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.