امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین صداوسیمای مرکز با دانشگاه پیام نور استان البرز

1395/04/02

به منظور ایجاد و گسترش همکاری های رسانه ای، علمی، آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه ای مابین صداوسیمای مرکز البرز با دانشگاه پیام نور استان البرز ایجاد و به امضاءروسای مرکز و دانشگاه رسید. این تفاهم نامه که در تاریخ 95/4/2 به توافق طرفین رسید در شش ماده و در دو نسخه تنظیم و به رسمیت شناخته شد.
براساس این تفاهم نامه اجرای برنامه های مشترک هنری، فرهنگی و آموزشی و نیز اطلاع رسانی و انعکاس اخبار و حمایت و هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در مسیر موضوعات مورد نیاز مرکز مورد توافق طرفین قرار گرفت. همچنین براساس این تفاهم نامه مقرر شد دانشگاه در صورت نیاز به تهیه ی برنامه های مشارکتی نسبت به عقد قرارداد جداگانه با مرکز اقدام نماید.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.