کسب عنوان پایان نامه برتر کشوری توسط دانش آموخته دانشگاه بیرجند

1395/06/15

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند پایان نامه فاطمه محسنی دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند با عنوان «تحلیل عرفانی و بلاغی مباحث فقهی در مثنوی مولوی» به راهنمایی دکتر محمد بهنام فر و مشاوره دکتر حامد نوروزی در یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی به عنوان پایان نامه برتر کشوری در حوزه ادبیات در سال جاری برگزیده شد.



کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.