اتاق فکر « ویژه برنامه خانواده » سیمای استانی برگزار گردید.

1395/07/07
اتاق فکر ویژه برنامه خانواده با حضور تعدادی از کارشناسان استانی یکشنبه 4/7/95 در صدا و سیمای استان برگزار گردید.

ویژه برنامه «خانواده» با رویکرد مهارت آموزی ، پیشگیری از آسیب ها و تحکیم بنیان خانواده در قالب برنامه ترکیبی در سیمای استانی تولید می شود،به این منظور و جهت اثرگذاری بیشتر برنامه ،جلسه اتاق فکر با حضور صاحبنظران برگزار گردید تا نکات و پیشنهادات محتوایی بیان شود.
آموزش مهارت های زندگی ،توجه به نشاط خانواده ها،معرفی الگوهای تربیتی دینی، افزایش سواد رسانه ای خانواده ها،گسترش محبت و مهربانی بین اعضای خانواده و ... از نکات مطرح شده در این هم اندیشی بود.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.