برگزاری جلسه تخصصی مدیر پژوهش گلستان به همراه معاون سیما درخصوص آسیب شناسی اجرایی شدن هر چه بیشتر و بهتر نظام نامه پژوهشی

1398/05/16

 
در
این جلسه که به اتفاق مدیر پژوهش ، معاون و مدیر تولید سیما ، برنامه
سازان فعال و پژوهشگران سیما برگزار شد به اهمیت اجرایی شدن نظام نامه
پژوهشی و ضرورت اجرای مهم بیشتر از قبل توضیح داده شد و در نتیجه مشخص کردن
یک پژوهشگر معین برای برنامه ها ضروری اعلام شد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.