نشست پژوهشی راهکارهای استفاده از پژوهش برنامه ای در گفتار مجری و بحث های کارشناسی با حضور برنامه سازان تشکیل گردید

1398/07/21

 
در
راستای پیاده سازی نظامنامه پژوهش برنامه ای جلسه ای تبیینی برای تهیه
کنندگان و نویسندگان برنامه های طبقات ج و د مرکز تشکیل گردید.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.