برگزاری جلسه توجیهی و مشورتی «نظام نامه پژوهشی» ویژه برنامه سازان صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی

1398/07/15

 
جلسه
توجیهی و مشورتی نظام نامه پژوهشی ویژه برنامه سازان رادیو و تلویزیون به
منظور تحقق پژوهش محوری برنامه های روتین صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی
برگزار شد.


در
این جلسه که تهیه کنندگان برنامه های برند رادیو و تلویزیون مرکز حضور
داشتند نظام نامه پژوهشی به بحث گذاشته شد و نیز انتخاب پژوهشگر برنامه های
برند صدا و سیما مرکز آذریبایجان شرقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


همچنین در ادامه این جلسه هر یک از تهیه کنندگان حاضر به بیان دیدگاهها و
نظرات خود در رابطه با ضرورت ها، الزامات و پیامدهای حضور پژوهشگر برنامه
ای در برنامه های برند صدا و سیما پرداختند.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.