جلسه اتاق فکر با موضوع حقوق شهروندی و با حضور شهرداران مناطق سه گانه شهری و کارشناسان فرهنگی برگزار شد.

1396/11/09

دراین جلسه که مدیرکل و اعضای شورای اتاق فکر و تعدادی ازتهیه کنندگان صداوسیمای مرکز حضور داشتنددرباره آسیب های بخش زیباسازی و شهرداری صحبت شد و جهت همکاری متقابل و هماهنگی های بیشتر بین شبکه استانی و شهرداری ها مصوباتی به تصویب رسید.


پژوهش
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.