گفتگو با برگزیدگان صدا وسیمای مرکز اصفهان در بیستمین جشنواره مراکز صداوسیما

1396/12/15

شبکه شما در ویژه برنامه "نگارستان" با برگزیدگان صدا و سیمای مرکز اصفهان به گفتگو نشست. همچنین در دومین روز این برنامه با مصطفی محمدصادقی، پژوهشگر برگزیده بیستمین جشنواره مراکز به صورت زنده گفتگویی انجام شد. وی در این گفتگو به اهمیت پژوهش در راستای تدوین سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلی رسانه اشاره کرد.
این برنامه از 12 تا 15 اسفندماه از ساعت پنج تا شش عصر از شبکه شما پخش می شود.

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.