برگزاری کارگاه آموزشی و تبیینی پژوهش بر نامه ای

1398/03/08

 
کارگاه آموزشی و تبیینی پژوهش برنامه ای در تاریخ سه شنبه هفتم خرداد ماه برگزار گردید.


کارگاه
آموزشی و تبیینی پژوهش برنامه ای در تاریخ سه شنبه هفتم خرداد ماه برگزار
گردید. در این کارگاه پژوهشی که با حضور تهیه کنندگان ،کارگردانان و عوامل
تولید و پخش برنامه های سیما و صدا در محل سالن جلسات مرکز برگزار
گردید،پیرامون پژوهش برنامه ای بحث و تبادل نظر صورت گرفت . همچنین مقرر
گردید یکی از اساتید از تهران به منظور برگزاری دوره آموزشی پژوهش برنامه
ای دعوت شود.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.