بررسی راهکارهاي رسانه اي افزايش دانش و سواد حقوقي شهروندان

1398/03/05

 
در
نشست هم انديشي مديرکل صدا و سيما و اعضاي مرکز کارشناسان رسمي دادگستري
استان، راهکارهاي رسانه اي افزايش دانش و سواد حقوقي شهروندان بررسي شد.


به
گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان شمالی در نشست هم انديشي مديرکل
صدا و سيما و اعضاي مرکز کارشناسان رسمی دادگستري استان، راهکارهاي رسانه
اي افزايش دانش و سواد حقوقي شهروندان بررسي شد.


مديرکل صدا و سيماي خراسان شمالي در اين نشست گفت: فرهنگ سازي و افزايش
آگاهي و دانش عمومي و تخصصي افراد جامعه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در
حوزه هاي مختلف از جمله حقوقي در قالب برنامه هاي متنوع از اولويت ها و
اهداف رسانه ملي و شبکه استاني اترک است .


حميد قرباني جم استفاده از کارشناسان و متخصصان بدون رويکرد سياسي و جريان
حزبي خاص را روش مناسبي براي ارتقاي سواد عمومي و تخصصي شهروندان عنوان کرد
.


در ادامه اين نشست کارشناسان حقوقي دادگستري نيز افزايش دانش و سواد حقوقي
مردم را سبب کاهش اختلافات ، نزاع و دعاوي اجتماعي و خانوادگي و در نهايت
کاهش ورودي پرونده ها به مراجع قضايي دانستند و خواستار توجه و بکارگيري
بيش از پيش کارشناسان و متخصصان حقوقي در رسانه استاني براي نيل به اين هدف
شدند.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.