شهر :  خوي
نام مکان :   پل قطور
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : اين پل كه بر روي دره‌اي وسيع در نزديكي شهرستان خوي و با تكنولوژي جديد جهت عبور راه آهن و قطار احداث شده است يكي از پلهاي مهم و شناخته شده خاورميانه محسوب مي شده است . طول آن 448 متر ، ارتفاع آن 128 متر و قطر دهانه آن 232 متر است . مصالح عمده اين پل فلزي و بدنه آن به صورت طاقي است.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.