شهر :  ارومیه
نام مکان :   مسجد جامع ارومیه
نوع مکان : مذهبي تاريخي
تاريخچه : مسجد جامع اروميه يكي از آثار كهن و قديمي شهر تاريخي اروميه است . اين مسجد وسط بازار قديمي شهر قرار دارد و جزء اصلي بافت قديمي به حساب مي آيد . برخي از محققين را عقيده برآن است كه اين بنا ابتدا آتشكده‌اي بوده است كه بعد از تسلط مسلمانان ويران شده و سپس در قرن هفتم بر روي آن مسجدي ساخته شده است كه بعد از تسلط مسلمانان ويران شده و سپس درقرن هفتم بر روي آن مسجد ساخته شده است و مدعي اند كه به سبك معماري سلجوقيان است . به هر صورت تاريخ جديد بناي اين مسجد معلوم نيست اما محراب آن در تاريخ 676 هجري قمري ساخته شده است .
مسجد جامع اروميه بهمراه ساير اجزاء بافت قديمي شهر به ويژه بازار و راسته هاي آن از گزند حوادث مصون نمانده و بارها مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته است. بطوريكه از بقاياي آثار باقي مانده مشهود است بيشتر مناطق تجاري منتهي به مسجد (غير از بازار قديمي) تخريب شده و به خيابان و مناره هاي نوساز تبديل شده است ؛ مانند خيابانهاي اقبال ، بعثت (عسگرآبادي) ، مهاباد .
مسجد جامع با دو در ورودي به راسته سنگ تراشان و بازار عطاران راه دارد كه از صحن بزرگ آن منشعب مي شود . مسجد بارها مورد مرمت قرار گرفته و شامل آثاري از دوره هاي مختلف است :
ـ شبستان گنبددار قديمي كه در واقع هسته اوليه بنا را تشكيل مي دهد و حاوي كليه مشخصات معماري اسلامي است. به احتمال قريب به يقين اين بخش مربوط به دوره سلجوقيان ( قرن ششم به بعد ) است.
ـ داخل شبستان گنبددار محرابي است كه گچبري نفيسي دارد و در تاريخ 676 هجري قمري در زمان حكومت ايلخانيان با بهترين اسلوب ساخته شده است.
ـ چهل ستون قديمي متصل به شبستان گنبددار كه زمان ساخت آن جديدتر از شبستان اولي به نظر مي رسد و در خاكبرداري از كف آن مقداري اشياء شكسته متعلق به دوره ايلخانيان بدست آمده است. اين چهل ستون به خاطر صدمات وارده چندين بار مرمت شده است.
ـ حجره هاي قديم اطراف صحن مسجد كه به اوايل زنديه مربوط بوده و سنگ نوشته موجود، زمان احداث آن را تاريخ 1184 هجري قمري نشان مي هد .

ـ قسمت هاي نوساز اطراف صحن كه به جاي بافت قديمي ساخته شده است و اكثراً متعلق به دو دهه اخير است. مصالح بكار رفته در اجزاء مختلف ساختمان مسجد نيز متفاوت است . شبستان گنبددار و چهل ستون با دو نوع مصالح (قسمت تحتاني با سنگ و قسمتهاي بالايي از آجر) احداث شده است .
از مهمترين عوامل تزئيني مسجد كتيبه هاي كوفي دور گنبد و گچبري محراب را بايد نام برد .
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.