شهر :  دزفول
نام مکان :   بقعه پیراسحق (اسحاق)
نوع مکان : مذهبي
تاريخچه : در فاصله حدود یک کیلومتر بعد از خسروآباد در جاده دزفول- هفته تپه، قل عبدشاه قرار گرفته است و قبل از رسیدن به روستای قل عبد شاه، بقعه پیراسحق در سمت راست جاده در میان قبرستانی واقع است در کتاب جغرافیایی خوزستان قلعه عبدالشام ذکر شده است.
چندین مقبره در صحن جلو و عقبی حیاط بقعه به صورت چهار طاقهای کوچک با طاق قوسی و ضربی از آجر وجود دارد. بر روی در ورودی بقعه نوشته شده است. اسحق و اسماعیل در درون بقعه دو قبر وجود دارد که ظاهراً یکی از آنها قبر اسحق و دیگری قبر اسماعیل و نزد مردم محل شهرت دارند.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.