شهر :  خوي
نام مکان :   مقبره شمس تبريزي
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : مناره شمس‌تبريزي يا شمس دنبلي برج زيبايي است كه در گذشته در وسط باغ مشجري در گوشه شمال‌غربي شهر خوي قرار گرفته بود . امروزه اين مناره در ميان ساخت و سازهاي جديد شهري در محله شمس‌تبريزي شهر خوي قرار گرفته است . طايفه دنبلي يكي از ايلات كرد غرب كشور بوده كه از قرن چهارم تا سيزدهم هجري نفوذ و اقتدار زيادي در دستگاههاي حكومتي داشته‌اند و در زمان صفويه تا اوايل سلطنت قاجار شهر خوي مركز حكمراني دنبليان گرديد . بعضي از مورخين ساختمان مناره شمس تبريزي را به امير جعفر دنبلي ملقب به شمس الملك متوفي به سال 555 هجري قمري كه يكي از مشاهير اين سلسله است نسبت مي دهند ولي اين انتساب مورد ترديد مي باشد . برخي ديگر آن را كاخ زمستاني شاه اسماعيل صفوي مي دانند . اعتقاد دارند تزئينات مناره كه با شاخ بز كوهي انجام گرفته است حاصل يك روز شكار اين پادشاه مي‌باشد . اين بنا مربوط به قرن دهم هجري مي باشد . كه برج استوانه‌اي شكل مي باشد كه حدود 12 متر ارتفاع دارد . اين بنا بصورت مجوف بوده و پلكان مارپيچي از ورودي مناره كه در قسمت تحتاني پايين آن قرار دارد به انتهاي مناره منتهي مي شود . پي و حدود 5 سانتي متر از نماي قسمت تحتاني با سنگ ساخته شده و از اين قسمت به بعد تمام مناره از آجر مي باشد . نماي آجر مناره بصورت منظم با كله و شاخ بز كوهي بصورت بي نظيري تزئين گشته است .

آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.