شهر :  ارومیه
نام مکان :   بازار ارومیه
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : مجموعه بازار اروميه بخش عمده اي از بازار پيشين اين شهر است . احداث خيابانهاي عسگر آبادي ، امام (پهلوي سابق)، خيابان منتظري، خيابان مطهري، به ترتيب بخش‌هايي از آن را جدا كرده است .
بخش عمده فعلي، مجموعه‌اي است از راسته ها كه در آن صنوف مختلف شكل گرفته است و عامل زمان و از بين رفتن نظام مديريتي در بازار و راسته ها ، موجب تداخل صنوف در يكديگر شده و در طول زمان يكپارچگي صنوف از بين رفته است .
مسجد جامع اروميه در كنار بازار شكل گرفته است و با راسته عطاران واقع در جنوب كه امروزه ميدان گندم ناميده مي شود ارتباط دارد . ساختار كنوني بازار از دوره صفويه شكل گرفته است و در دوره افشار راسته‌هاي جديد به وجود آمده اند و در دوره قاجار راسته هاي متعدد ديگري در غرب بازار به راسته عطاران افزوده شده است .
بازار اروميه داراي سرا و كاروانسراهاي متعددي بوده است از جمله سراي حاج ابراهيم و كاروان سرايي واقع در شمال مسجد جامع محل بارانداز فرش بوده و سراي شجاع الدوله كه محل بارانداز مصنوعات مورد نياز راسته هاي ديگر بوده است. امروزه اين كاروانسراها با تغييراتي اندك به حيات اقتصادي خود در شهر ادامه مي دهند .
راسته هاي مسگران ، حلبي سازان ، چاقوسازان ، زرگران ، فرش فروشان ، كفاشان ، بلور فروشان ، بذرفروشان و عطاران از راسته هاي سنتي و پر رونق بازار مي باشند كه اين
راسته ها با چهار سوقهايي با يكديگر متصل و در ارتباط با سراهاي بازار مي باشند . در بين راسته ها حمام هايي قديمي از جمله حمام آخوند ، حمام تجلي ، حمام قائم و قراجه امكان استحمام را براي بازاريان و مردم مهيا مي ساخته و هنوز هم پذيراي مردم هستند .

آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.