شهر :  دالاهو
نام مکان :   قلعه يزدگرد
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : مجموعه بناهاي يادماني قلعه يزدگرد در هيجده كيلومتري سه راهي ريجاب به سرپل ذهاب قرار دارد. اين مجموعه با وسعت تقريبي 40 كيلومتر مربع از سمت شمال غرب با پرتگاه تندي به جلگه ذهاب و از طرف شمال و شرق به صخره هاي پلكاني دالاهو محدود مي شود. كاووش هاي اوليه ، زمان ساخت اين بنا را به دوره ساساني نسبت داده اند اما كاووش هاي بعدي در اين منطقه نشان داد، بسياري از مجموعه بناهاي اين محوطه متعلق به اواخر دوره اشكاني است. اين مجموعه شامل چند محوطه است: ديوار گچي، آشپزخانه، دروازه، جاي دار، تپه رش، قلعه يزگرد، گچ گمبد (ميدان)، قلعه داور، نقاره خانه و آشياب كه هر دو برج ديده باني بوده اند.
قلعه يزدگرد در يكي از بلندترين ارتفاعات قرار دارد. اطراف اين قلعه را حصاري با برج هاي نيم دايره اي شكل احاطه كرده است. قطر اين برج ها بين دو تا شش متر است و با فاصله شش تا شانزده متر از يكديگر قرار دارند.
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.