شهر :  مهاباد
نام مکان :   حوضخانه شاه درويش
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : اين حوضخانه در شهرستان مهاباد ، خيابان طالقاني شرقي ، كوچه دارايي در داخل صحن مسجد شاه درويش قرار گرفته است . قدمت بنا حدوداً به 150 الي 170 سال قبل بر مي گردد . بنا گنبدي مدور دارد زيربناي بنا حدود پنجاه و شش مترمربع است و بوسيله هفت پله از سطح فعلي كه خود برآمده از يك سطح اصلي است بر كف حوضخانه كه با سنگ صاف و صيقلي مفروش شده مي رسد . سطح حوضخانه كه حوض تقريباً در وسطآان قرار گرفته دو كفه است ، با ارتفاع سي سانتي متر است كه كف مرتفع ويژه نمازگزاران است . دو طاقچه قديمي در طرفين شمالي ـ جنوبي ديواره حوضخانه موجود است.
و يك تيرك چوبي بر ورودي سمت راست بنا بسته شده كه ظاهراً حفاظتي در برابر ترك بزرگ بوجود آمده در بخشي از گنبد و ديواره آن است . از بناي ياد شده بعنوان مكاني براي وضوگرفتن استفاده مي شده است كه آب آن از چشمه اي كه از كوه جريان دارد تامين مي شود و دوباره از آن سرريز
مي گردد
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.