شهر :  خوي
نام مکان :   عمارت يوسفي
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : خانه يوسفي در جبهه شمالي شهر خوي و در جناح غربي خيابان طالقاني كوچه شهرباني سابق قرار گرفته است . با توجه به فرم معماري و نوع تزئينات و مصالح بكار رفته و مقايسه آن با ديگر ابنيه تاريخي خوي قدمت اين مجموعه به اواخر دوره قاجاريه مي‌رسد . ورودي اين بنا از كوچه (جبهه شرقي ) به حياط چهارگوش است كه با گل و درخت و حوضچه نسبتاً بزرگي همراه با موزائيك كاري زيبايي آرايش يافته است . در اضلاع شمالي و غربي حياط دو واحد كه از نظر فرم ، تزئينات ، مصالح و دوره با هم اختلاف دارند ، احداث شده است . تنها در ضلع شرقي و جنوبي حصار محيطي با آجر و خشت با ارتفاع بلند ديده مي شود . واحد معماري كه در ضلع غربي است هسته مركزي را تشكيل مي دهد بصورت دو طبقه ساخته شده است . طبقه همكف را يك تالار و دوراهرو كم ارتفاع با آجر انتخاب شده ولي طبقه دوم با آجر و خشت شامل يك شاه نشين و دو اتاق كوچك بصورت قرينه در طرفين فضاسازي شده است . واحد معماري ضلع شمالي بصورت يك طبقه با گچ و خشت و آجر و اتاقهاي تو در تو دو جداره اي كه بين آنها فضاهاي خالي براي مقاومت در برابر زلزله در نظر گرفته شده ، قرار دارد . ساختمان مذكور جهت واحد مسكوني ساخته شده و از خصوصيات بارز آن تناسبات معمول معماري ، فضاسازي با نيازهاي مردم و هماهنگي بازندگي روزمره كه باعث شده اين نوع بافتها بادوام تر و مردم وارتر به نظر بيايند .
پيشاني بنا همراه تاج شيرواني شكل آرايش و جلب توجه مي كند ، آجرهاي حواشي روشنايي ها در نماي خارجي با اندود گچ و گچبريهايي نقاشي شده اند و جبهه داخلي با ارسي ها و شيشه هاي رنگي و تك مناظر طبيعي و انساني و گچ بريهاي ساده شيشه اي ، شومينه هاي تزئيني با رنگ روغن داراي ارزش هنري است . نماي خارجي واحد ضلع شمالي با گچ بريهاي دايره اي و هلالي به صورت گل و بوته اي در بالاي روشنايي ها و پيشاني ، با ستون نماهاي نيم برجسته طراحي و آذين بندي شده اند . چون اين بنا در طول سالهاي طولاني همواره بعنوان محل سكونت مورد استفاده قرار گرفته است ، بارها و بارها مورد تعمير و بازسازي بوده است اين تعميرات شامل تعميرات داخلي و خارجي در بناست . چون اين بنا تحت مالكيت خصوصي است ، بنابراين تعميرات انجام شده تحت نظارت ميراث فرهنگي نبوده است و كارهايي كاملاً سليقه اي و شخصي مي باشد .
از ديگر خانه هاي قابل ذكر كه در زمره خانه هاي شاخص و باستاني شهر خوي مي باشند مي توان به خانه هاي قرباني ، سردار ، سيواني ، هاشمي ، سربخشي ، شفيعي ( كلاً تخريب شده ) ، ميرهاشم ، آيت اللهي ، قاسمي ، ابراري اشاره نمود كه اكثراً متعلق به دوران قاجار مي باشند .
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.